FANDOM


SID, czyli Saab Information Display, to wyświetlacz komputera pokładowego montowany w Saabach

SID zawiera zegar i poza wyświetlaniem danych takich jak zużycie paliwa, zasięg czy temperatura zewnętrzna, służy jako wyświetlacz dla firmowego systemu audio oraz dla pokładowego systemu samodiagnozowania (wyświetlane są komunikaty dotyczące usterek bądź innych zdarzeń wymagających uwagi kierowcy). SID były montowane u góry konsoli środkowej w deskach rozdzielczych Saabów, pod nawiewami powietrza w modelach 900, 9-5 i 9-3 pierwszej generacji, a w 9-3 drugiej generacji SID został umieszczony na końcu deski rozdzielczej, tuż pod dolną krawędzią przedniej szyby.

W nowszych modelach Saaba funkcje SID spełniają osobny wyświetlacz systemu audia lub nawigacji oraz wyświetlacz umieszczony w obrębie prędkościomierza. Dotyczy to modelu 9-5 pierwszej generacji po gruntownej modernizacji (od roku modelowego 2005) oraz 9-3 drugiej generacji po zmianie wnętrza (od roku modelowego 2007).

Niestety, ze względu na swoją konstrukcję SID w modelach 900, 9-5 i 9-3 pierwszej generacji są podatne na niezgroźne i łatwo usuwalne usterki polegające na "gubieniu" pikseli wyświetlacza.

UWAGA!Edytuj

Do każdego modelu oferowano różne wersje SID, oznaczane jako SID 1, SID 2 itd. Oznaczenie np. "SID 1" nie jest jednoznaczne bez określenie do którego Saaba się odnosi, ponieważ SIDy oferowane w każdym modelu są inne.

SID w Saabie 900 NGEdytuj

W Saabie 900 NG montowane były SIDy wyposażone w analogowy zegar po prawej stronie i w związku z tym krótszy niż w 9-3 i 9-5 wyświetlacz cyfrowy. W Saabie 900 montowano trzy wersje SID:

SID 1Edytuj

Wersja podstawowa SID nie zawiera tak naprawdę wyświetlacza komputera pokładowego, ponieważ była montowana w wersjach go pozbawionych. Poza zegarem moduł SID 1 obejmuje tylko mały wyświetlacz temperatury zewnętrznej oraz czujnik światła.

SID 2Edytuj

Moduł SID 2 posiada wyświetlacz cyfrowy oraz trzy przyciski: INFO, CLEAR i NIGHT PANEL. INFO służy do przełączania pomiędzy wyświetlanymi danymi z komputera pokładowego, CLEAR pozwala usunąć aktualne wskazanie systemu diagnozy usterek, a NIGHT PANEL wyłącza oświetlenie wszystkich przyrządów poza niezbędnymi (w celu ułatwienia jazdy nocą). Zegar analogowy i czujnik światła bez zmian w stosunku do SID 1.

SID 3Edytuj

Najbogatsza wersja SID w Saabie 900 posiada zamiast przycisku INFO trzy przyciski służące do obsługi funkcji komputera pokładowego, a także przyciski CLEAR i BLACK PANEL o identycznych funkcjach jak te w SID 2. Poza możliwością obsługi bardziej zaawansowanych funkcji komputera, nie ma różnic w stosunku do SID 2.

Możliwość zamianyEdytuj

Ponieważ kształt i mocowanie wszystkich trzech wersji SID są identyczne, istnieje teoretycznie możliwość zamiany SIDa na inny niż fabrycznie zainstalowany. Jednakże w modelach fabrycznie wyposażonych w SID 1 nie były montowane wymagane przez SID 2 i SID 3 czujniki, w związku z tym "wyższe" wersja SIDa nie będą w nich działały. Zamiana SIDa 2 na SIDa 3 jest jak najbardziej możliwa z zachowaniem wszystkich funkcjonalności SIDa 3. W razie wymiany lub zamiany SIDa w modelach ze składanym dachem (Cabrio), należy przeprogramować instalowany SID przy pomocy Tech 3 aby obsługiwał funkcje związane z otwieraniem i zamykaniem dachu.


Źródło: http://www.saabworkshop.com/index.php?page=workshop&article_id=2

SID w Saabie 9-3 pierwszej generacji (YS3D)Edytuj

Wszystkie Saaby 9-3 wyposażone są w czujniki systemu autodiagnozy oraz komputer pokładowy, nie występuje więc wersja podstawowa taka jak w modelu Saab 900, a dostępne wersje SID różnią się tylko zakresem funkcjonalności komputera (SID 1 - cztery funkcje, SID 2 - osiem funkcji). SID 2 nazywany jest w materiałach Saaba SCC (Saab Car Computer) pomimo, że obie wersje SID posiadają funkcje komputera pokładowego.

Każdy SID w Saabie 9-3 może wyświetlać informacje w sześciu językach (szwedzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim) oraz w jednym z czterech układów jednostek (metryczny, brytyjski z temperaturami w stopniach Fahrenheita, brytyjski z temperaturami w stopniach Celsjusza, amerykański).

SID 1Edytuj

Podstawowa wersja SID posiada cztery przyciski (CLEAR, strzałka w dół, strzałka w górę, NIGHT PANEL). Podobnie jak w Saabie 900 NG, przycisk CLEAR służy do kasowania komunikatów systemu autodiagnozy, a NIGHT PANEL (jak "NIGHT PANEL" w modelu 900) do wyłącza oświetlenie wszystkich przyrządów poza niezbędnymi. Strzałki służą do przełączenia między wskazaniami czterech funkcji komputera pokładowego:

 • TEMP - temperatura zewnętrzna
 • D.T.E. - "distance to empty" czyli zasięg (odległość, którą samochód może przejechać przy obecnym średnim zużyciu paliwa i stanie paliwa w zbiorniku)
 • FUEL ¤ - średnie zużycie paliwa od ostatniego wyzerowania (po wyzerowaniu ustawiana jest wartość 10 l / 100 km)
 • SPD ¤ - średnia prędkość od ostatniego wyzerowania

Wyzerowania funkcji FUEL i SPD dokonuje się poprzez przytrzymanie przycisku CLEAR przez 4 sekundy.

SID 2Edytuj

Wersja rozszerzona SID posiada pięć przycisków: CLR, SET, O-, ≥+ oraz NIGHT PANEL. Przycisk "CLR" jest analogiczny do przycisku "CLEAR" w SID 1, przycisk "NIGHT PANEL" również nie różni się funkcjonalnością. Przycisk ≥+ przełączą pomiędzy wyświetlaniem tych samych funkcji co przyciski strzałek w SID 1. Przycisk O- obsługuje dodatkowe funkcje SID 2:

 • DIST - Odległość pozostała do celu podróży / drogomierz (przełączanie przyciskiem "CLR")
 • ARRIV - Przewidywany czas dotarcia do celu podróży
 • ALARM - Funkcja "budzika" (włączenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie)
 • SPD W - (speed warning) Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości

Ustawienia tych funkcji dokonuje się przyciskiem "SET".

SID w Saabie 9-5 (YS3E)Edytuj

W Saabie 9-5 stosowano SID w dwu wersjach (SID 1 i SID 2), o funkcjonalnościach i wyświetlaczach odpowiadających tym z modelu 9-3 (YS3D). Obsługa i funkcje są praktycznie identyczne, niemniej jednak kształt panelu SID w desce rozdzielczej jest inny i SID nie są wzajemnie wymienne między modelami 9-3 i 9-5.

SID w Saabie 9-3 drugiej generacji (YS3F)Edytuj

SID zastosowany w Saabie 9-3 drugiej generacji znacznie różni się od tego znanego z wcześniejszych modeli. Przede wszystkim zmieniono lokalizację wyświetlacza - został on umieszczony tuż przy dolnej krawędzi przedniej szyby, a więc jak najwyżej na desce rozdzielczej i jak najdalej od kierowcy. Takie umiejscowienie ma sprzyjać łatwemu śledzeniu wskazań wyświetlacza przy minimalnym czasie potrzebnym na oderwanie wzroku od drogi i akomodację. Druga istotna zmiana dotyczy samego wyświetlacza - posiada dużo większą elastyczność graficznego prezentowania informacji dzięki znacznie większej liczbie mniejszych pikseli, a ich kolor to zielony (w przeciwieństwie do bursztynowego znanego z modeli wcześniejszych).

SID w Saabie 9-3 nie jest już zintegrowany z przyciskami sterowania, do obsługi jego funkcji służy osobny zestaw dwu przycisków i pokrętła umieszczony w górnym prawym rogu konsoli środkowej, tuż pod miejscem w którym na kierownicy spoczywać powinna prawa ręka kierowcy przy jeździe na wprost. W wersji z kierownicą po prawej stronie (dla rynków krajów o ruchu lewostronnym) lokalizacja modułu sterowania jest odwrotna, tzn. przy prawym skraju konsoli środkowej pod lewą ręką kierowcy.

W modelu 9-3 nie ma już również różnych wersji SID - zestaw obsługiwanych funkcji zależy od wyposażenia pojazdu, ale wyświetlacz i sterowanie są takie same, przy czym maksymalny zakres funkcji jest dużo szerszy niż w poprzednich SID. Obejmuje on:

 1. Osiem rodzajów wskazań komputera pokładowego (cztery pierwsze w standardzie, następne cztery jeśli auto jest wyposażone w rozszerzony komputer podróżny)
  • TEMP - temperatura zewnętrzna
  • D.T.E. - "distance to empty" czyli zasięg (odległość, którą samochód może przejechać przy obecnym średnim zużyciu paliwa i stanie paliwa w zbiorniku)
  • FUEL ¤ - średnie zużycie paliwa od ostatniego wyzerowania (po wyzerowaniu ustawiana jest wartość 10 l / 100 km)
  • DATE - wyświetlanie aktualnej daty
  • DIST - Odległość pozostała do celu podróży / drogomierz (przełączanie przyciskiem "CLR")
  • ARRIV - Przewidywany czas dotarcia do celu podróży
  • SPEED ¤ - średnia prędkość od ostatniego wyzerowania
  • SPEED W - (speed warning) Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości
 2. Sterowanie aplikacją Profiler, pozwalającą dostosować do preferencji kierowcy ustawienia wielu systemów w samochodzie, stanowiących wyposażenie dodatkowe zależnie od wersji, w tym:
  • alarmu antywłamaniowego (pełen zakres reakcji lub tylko na otwarcie drzwi)
  • ogrzewania postojowego (regulacja ręczna oraz ustawienie czasu włączenia)
  • ogrzewania silnika (regulacja ręczna oraz ustawienie czasu włączenia)
  • Saab Parking Assistance (asystenta parkowania) - możliwość wyłączenia
  • Czujnika deszczu (ustawienie czułości)
  • Układu klimatyzacji (możliwość ograniczenia wybranych funkcji i określenia ustawień jako standardowe)
 3. Wyświetlanie i modyfikację ustawień zegara, w tym możliwość ustawienia alarmu o określonej godzinie
 4. Ostrzeżenia i wskazania systemu autodiagnozy
 5. Obsługę trybu pracy samego SID (języka komunikatów oraz układu jednostek)