FANDOM


Fc 02
Fc 021
Fc 03
PROCEDURA

Aby wywołać podstawowe błędy kontrolera silnia (ECU) dla silników niedoładowanych z klasycznym zapłonem, czyli pracujących pod kontrolą sterowników Boscha z serii MOTRONIC należy:

1. Spiąć piny 7 - 16 za pomocą rezystora  ~220ohm (podciągnięcie do zasilania).
2. Przestawić kluczyk w stacyjce na pozycję ON (bez uruchamiania silnika).
3. Zewrzeć na czas 0,5-4s pin 6 do masy (czyli na przykład do pinu 4 lub do karoserii).
4. Rozpoczyna się wyświetlanie pierwszego kodu.
5. Następny kod sterownik poda po ponownym zwarciu pinu 6 do masy.
6. Ostatni kod to 1-2, czyli bez błędów, kończy on sekwencję wyświetlania.
7. Po sczytaniu błędów wyłączyć zapłon, wyjąć rezystor i zworkę.

UWAGI - Mowa o złączu diagnostycznym pod kierownicą nad pedałami (H16-1)
- Sekwencja wyświetlania jest następująca: START > 2,5s > pierwsza cyfra > pauza > druga cyfra > START (czyli liczymy szybkie mignięcia CHECK-a).
- Piny w złączu czasami są wciśnięte do środka tak głęboko, że trudno jest uzyskać kontakt. Wystarczy złącze odkręcić i docisnąć przewody.
- Kod jest wyświetlany cyklicznie aż do kolejnego zwarcia pinu 6 do masy lub wyłączenia zapłonu.
- Błędy można skasować odłączając na kilkanaście sekund zasilanie sterownika (np. zdjęcie klemy z akumulatora).


TABELE KODÓW

Motronic 2.10.2 (silniki 2.0i lub 2.3i w 900NG) Motronic 2.10.3 (silniki 2.0i lub 2.3i w 9-3)
11 Secondary Air injection relay - przekaźnik pompy wtórnego powietrza
12 No Fault - brak błędów
21 Mass air flow sensor - przepływomierz
41 Coolant temp sensor - czujnik temperatry cieczy chłodzącej
51 Throttle position sensor - czujnik położenia przepustnicy
61 Oxygen sensor - sonda lambda
72 Adaptation, long time - błąd adaptacji w długim czasie
73 Adaptation, short time - błąd adaptacji w krótkim czasie
81 EVAP canister purge valve - zawór systemu pochłaniania par benzyny
91 Control module fault (RAM) - błąd w pamięci RAM
92 Control module fault (ROM) - błąd w pamięci ROM

Motronic 2.8.1 (silnik 2.5 V6)
11 Secondary Air injection relay - przekaźnik pompy wtórnego powietrza
12 No Fault - brak błędów
21 Mass air flow sensor - przepływomierz
41 Coolant temp sensor - czujnik temperatury cieczy chłodzącej
51 Throttle position sensor - czujnik położenia przepustnicy
61 Oxygen sensor 1-3-5 - sonda lambda na kolektorze dla cylindrów 1-3-5
62 Oxygen sensor 2-4-6 - sonda lambda na kolektorze dla cylindrów 2-4-6
71 Adaptation 1-3-5 (rich/lean) - błąd adaptacji dla bloku cylindrów 1-3-5
72 Adaptation 2-4-6 (rich/lean) - błąd adaptacji dla bloku cylindrów 2-4-6
81 EVAP canister purge valve - zawór systemu pochłaniania par benzyny
91 Control module fault (RAM/ROM) - błąd w pamięci RAM lub ROM