FANDOM


How to do a OBD1 test

How to do a OBD1 test

OBDI-WIS

Włóż jeden koniec przewodu do pozycji numer 6 diagnostycznego łącza danych pod kierownicą. Jest to górny rząd, 6 miejsce z lewej strony. Zapłon ustawiony na ON, silnik nie pracuje. Następnie uziemia się drugi koniec przewodu na parę sekund. Na wyświetlaczu zaczyna migać CHECK ENGINE. Zliczamy krótkie mignięcia i notujemy jako liczby, długie mignięcia to przerwy.